ABOUT

Jiangyin Qinan Machinery Co.,Ltd

FACTORY APPEARANCE


Car JiaGongFang

Car JiaGongFang

Paint shop No.3

Paint shop No.3

Stainless steel sand washing house

Stainless steel sand washing house

Office building

Office building

Carbon steel sand washing house

Carbon steel sand washing house

Temperature control room

Temperature control room

Structural Workshop No. 2

Structural Workshop No. 2

No. 2 Painting Workshop (Temperature control)

No. 2 Painting Workshop (Temperature control)

< 12 >